Všeobecný lekár Teplička nad Váhom - praktický lekár
Poraďte sa s vaším lekárom: 041/598 22 44

Všeobecný lekár v Tepličke nad Váhom, Žilina

MM PRAKTIK s.r.o. | MUDr. Miriam Brunová

Oznam

Vážení pacienti, na ambulancii poskytujeme zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu - akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, preventívne prehliadky, plánované vyšetrenia aj plánované očkovania, pracovné prehliadky. VZHĽADOM NA USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR z 2.9.2020 je NUTNÉ, aby sa pacienti na všetky vyšetrenia OBJEDNALI TELEFONICKY - nakoľko vykonávame tzv. triedenie pacientov podľa epidemiologickej anamnézy / pobyt v cudzine, kontakt s Covid 19.../. BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OBJEDNANIA prosíme vážených pacientov NEVSTUPOVAŤ do priestorov čakárne ani ambulancie. Predpis dlhodobo užívaných liekov prostredníctvom e-receptu je možný po telefonickom vyžiadaní alebo odoslaním mailu na mmpraktik@gmail.com / lieky budú predpísané ďalší pracovný deň/

V ambulancii všeobecného lekára pre dospelých MM PRAKTIK poskytujeme pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť. Ambulancia funguje od roku 2006 a pri práci kladieme dôraz na individuálny prístup a dôkladné vyšetrenie.

Služby všeobecného lekára

• vyšetrenia zdravotnej spôsobilosti
• komplexná celoročná zdravotná starostlivosť
• preventívne prehliadky
• vyšetrenie akútnych chorobných stavov

Cenník výkonov

Cenník bude doplnený neskôr


Otváracie hodiny
ambulancie praktického lekára

pondelok: 7.00 - 16.00
utorok: 7.00 - 14.00
streda: 7.00 - 15.00
štvrtok: 7.00 - 14.00
piatok: 7.00 - 13.30
Ordinácia na ambulancii: 7.00 - 12.30
Návštevy: od 12.30