Všeobecný lekár Teplička nad Váhom - praktický lekár
Poraďte sa s vaším lekárom: 041/598 22 44

Všeobecný lekár v Tepličke nad Váhom, Žilina

MM PRAKTIK s.r.o. | MUDr. Miriam Brunová

V ambulancii všeobecného lekára pre dospelých MM PRAKTIK poskytujeme pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť. Ambulancia funguje od roku 2006 a pri práci kladieme dôraz na individuálny prístup a dôkladné vyšetrenie.

Služby všeobecného lekára

• vyšetrenia zdravotnej spôsobilosti
• komplexná celoročná zdravotná starostlivosť
• preventívne prehliadky
• vyšetrenie akútnych chorobných stavov

Cenník výkonov

Cenník bude doplnený neskôr


Otváracie hodiny
ambulancie praktického lekára

pondelok: 7.00 - 15.00
utorok: 7.00 - 14.00
streda: 7.00 - 15.00
štvrtok: 7.00 - 15.00
piatok: 7.00 - 14.00