Všeobecný lekár Teplička nad Váhom - praktický lekár
Poraďte sa s vaším lekárom: 041/598 22 44

Všeobecný lekár v Tepličke nad Váhom, Žilina

MM PRAKTIK s.r.o. | MUDr. Miriam Brunová

Oznam

Od 20.5.2020 vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu COVID 19 v SR poskytujeme na ambulancii zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu - akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, preventívne prehliadky, plánované vyšetrenia aj plánované očkovania. Vzhľadom na platnosť zákona č.69/2020 Z.z. sa pracovné prehliadky nevykonávajú do odvolania mimoriadnej situácie na území SR vládou SR. Na akékoľvek vyšetrenie je nutné sa vopred objednať !!! - telefonicky - vzhľadom na to, že musíme vykonávať takzvané triedenie pacientov podľa klinických príznakov ešte PRED vstupom do ambulancie. Bez predchádzajúceho objednania prosíme vážených pacientov nevstupovať do priestorov čakárne ani ambulancie. Predpis dlhodobo užívaných liekov prostredníctvom e-receptu je naďalej možný aj po vyžiadaní telefonicky alebo e-mailom /e-recept je k dispozícii nasledujúci pracovný deň po vyžiadaní/.

V ambulancii všeobecného lekára pre dospelých MM PRAKTIK poskytujeme pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť. Ambulancia funguje od roku 2006 a pri práci kladieme dôraz na individuálny prístup a dôkladné vyšetrenie.

Služby všeobecného lekára

• vyšetrenia zdravotnej spôsobilosti
• komplexná celoročná zdravotná starostlivosť
• preventívne prehliadky
• vyšetrenie akútnych chorobných stavov

Cenník výkonov

Cenník bude doplnený neskôr


Otváracie hodiny
ambulancie praktického lekára

pondelok: 7.00 - 16.00
utorok: 7.00 - 14.00
streda: 7.00 - 15.00
štvrtok: 7.00 - 14.00
piatok: 7.00 - 13.30
Ordinácia na ambulancii: 7.00 - 12.30
Návštevy: od 12.30